ทางบริษัทฯ จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ในการจัดกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท เท่านั้น
โดยจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับและไม่นำไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่น


 • ชื่อ นามสกุล
 • โสดสมรสอื่นๆ
 • คน (รวมตัวท่านเอง)
 •        
 •   ยืนยันรหัสผ่าน* อักษรหรือตัวเลขจำนวน 6 หลัก
 • ขนาดรูป 80x80pixels
  ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100kb. รองรับไฟล์ .jpg, gif.


 • ตัวอย่าง 0817777777
 • ห้อง
 • ต่อ
  023456543-4 ต่อ 123
 •  
 •    ต่อเดือน


 • รสชาติ

 • จัดส่งตามที่อยู่ปัจจุบัน
 • จัดส่งตามที่อยู่ต่อไปนี้
 • ห้อง • แพทย์หรือพยาบาลแนะนำ (ระบุชื่อ) จากโรงพยาบาล
 • บุคคลที่ท่านรู้จักแนะนำ (ระบุชื่อ)

 • บูธแสดงสินค้า หรือร้านค้าที่วางจำหน่าย
 • หนังสือพิมพ์ / นิตยสาร
 • เวบไซท์ / อินเตอร์เน็ต
 • วิทยุ
 • โทรทัศน์
 • แผ่นพับ / ใบปลิว • ยืนยันการสมัครเป็นสมาชิก ครอบครัวสุขภาพดี
  (เพื่อรับสิทธิประโยชน์และการแจ้งข่าวสารจากทาง Website และ สอบถามความคิดเห็น / ความสนใจในการดื่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่มีข้อผูกมัดในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆทั้งสิ้น) สำหรับท่านที่สนใจ ทางเราจะติดต่อกลับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้ระบุไว้ในข้างต้น)
 • คลิก ดูกติกาและเงื่อนไข