Healthy Corner
Views  3544
เบเนคอล อีกทางเลือกของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

ประเทศที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องอาหารและยานั้น ไม่ได้มีเพียงแค่ประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศเดียว แต่อีกประเทศหนึ่งที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้ล้ำหน้าไม่แพ้กันก ็คือ “ฟินแลนด์” ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาป่าไม้ การคิดค้นวัสดุใหม่ๆเพื่อการอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การสื่อสารอย่างโทรศัทพ์มือถือ รวมไปถึงเทคโนโลยีชีวภาพต่างๆ เช่นเดียวกันกับเรื่องสุขภาพ ฟินแลนด์เป็นประเทศแรกที่คิดค้น “ไซลิทอล” ขึ้นมาเป็นครั้งแรก และก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมชิ้นแรกๆในอุตสาหกรรมอาหารที่กลายมาเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดทั่วโลก

อีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง ที่ถูกคิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์จากประเทศฟินแลนด์ที่ช่วยในเรื่องของการลดโคเลสเตอรอล ก็คือ สาร “แพลน-สตานอล” ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากต่อวงการแพทย์และมนุษย์อาหารขยะอย่างเรา ๆ สารตัวนี้ได้ผ่านการวิจัยและพิสูจน์แล้วว่า สามารถช่วยลดโคเลสเตอรอลในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากการค้นพบครั้งนี้ ประเทศฟินแลนด์ได้ทำการผลิตสินค้าที่มีส่วนผสมของสาร แพลน-สนานอล ขึ้นมาในรูปแบบของสินค้าอาหารภายใต้ชื่อว่า

                   

 

“เบเนคอล” (Benecol)  ซึ่งผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกคือ มาการีนคลอเรสเตอรอลต่ำ ผลิตโดย “ไรซิโอ กรุ๊ป” กลุ่มบริษัทที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของฟินแลนด์ โดยการคิดค้นผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เกิดขึ้นมาจากการร่วมกันระหว่างสถ าบันการศึกษาและกลุ่มนักวิจัยจากภาคเอกชน ซึ่งได้รับการรับรองมาตราฐานและผ่านการตรวจสอบจากสบาบันวิจัยต่ างๆมากมาย

 

สารสตานอล (Stanol) สกัด มาจากพืช มีคุณสมบัติในการช่วยลดระดับคลอเลสเตอรอลในมนุษย์ได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์แรกที่พัฒนาสำเร็จก็คือ มาการีน และในปัจจุบันก็มีผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพอื่นๆตามมาอีกอีกมา กมาย ไม่ว่าจะเป็น น้ำสลัด และสเปรดทาขนมปังต่างๆ

   

                             

คุณสมบัติ ที่โดดเด่นของสาร แพลนสตานอล หรือ ผลิตภัณฑ์เบเนคอลก็คือ ช่วยลดระดับคลอเรสเตอรอลในร่างกาย ซึ่งให้ประสิทธิภาพในระยะยาวและประสิทธิภาพนี้ก็จะไม่ขึ้นอยู่กับอายุและเพศของผู้ใช้ ผู้บริโภคยังสามารถวางใจได้ในความปลอดภัย เพราะจากการศึกษาและวิจัยอย่างละเอียดตลอดระยะเวลา 11 ปี ไม่พบว่าเกิดผลข้างเคียงกับผู้บริโภคแต่อย่างใด

เบเนคอลเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับและจำหน่ายดีมากที่สุดผลิตภัณฑ์หนึ่งทั้งใน สหรัฐอเมริกา และ ประเทศในยุโรป แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ผลิตภัณฑ์หรือสารตัวนี้ ยังไม่เป็นที่รู้จักและยังไม่ได้รับความนิยมในหมู่คน   เอเชีย โดยเฉพาะคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้และรู้จัก แพลน-สตานอล หรือ เบเนคอล กันเลย 

ที่มา: kapook.com