Healthy Corner
Views  2329
ม.มหิดลวิเคราะห์ข้าวต้านโรคเบาหวาน

 

 

 

สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายงานว่า โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีอัตราการตายห้าอันดับแรก คือ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และ โรคหลอดเลือดตีบตัน สาเหตุเพราะคนไทยบริโภค อาหารจำพวกนม เนย ไขมัน เนื้อสัตว์ และอาหารฟาสต์ฟู้ด จากชาติตะวันตก

 

ผู้บริโภคจึงมีระดับโคเลสเตอรอลสูงขึ้น นำไปสู่การเกิดโรคมากมายและเสียชีวิตในที่สุด ดังนั้น การปฏิบัติตัวที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับวิถีของธรรมชาติ โดยการ บริโภคข้าวกล้อง เป็นวิถีทางหนึ่งของการรักษาสุขภาพ เนื่องจาก ข้าวกล้องมีคุณสมบัติทางโอสถสารอย่างครบสมบูรณ์

 

 

บ้านเราสามารถผลิตข้าวกล้องออกมาได้หลายชนิด หลายสายพันธุ์ โดยเฉพาะที่ ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มี กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลนาแขม ได้ปลูกข้าวสายพันธุ์ต่างๆและจัดให้มีการสีข้าวในรูปแบบของ ข้าวกล้อง (Brown rice) ได้แก่ ข้าวหอมมะลินิล ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวสังข์หยด ข้าวสินเหล็ก ข้าวเหนียวดำ ข้าวญี่ปุ่น เป็นต้น

 

โดยมี นายศิวพจน์ คูวิจิตรสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม เป็นหัวเรือใหญ่ บอกว่า  ทางกลุ่มได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพ และได้รวมกลุ่มในการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อผลิต ข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ โดยเริ่มจากการรวม กลุ่มเกษตรปลูกข้าว อินทรีย์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 19 คน แบ่งการปลูก ข้าวหอมมะลินิล ประมาณ 100 กว่าไร่ ข้าวสังข์หยด 200 ไร่ ข้าวสินเหล็ก 200 ไร่ และอีกหลายสายพันธุ์ จำนวนปริมาณลดหลั่นกันลงไป…ผลผลิตที่ได้แต่ละสายพันธุ์มีมากกว่า 200 ตันต่อฤดูกาลปลูก สามารถจำหน่ายใน ราคาตันละ 15,000-20,000 บาท

 

จากนั้นได้นำไปสู่ผล การทดสอบตัวอย่างข้าวอินทรีย์ โดย สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ส่งข้าวไปให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานใน โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช และ อีกหลายโรงพยาบาล ในเครือมหาวิทยาลัยมหิดล  บริโภคแล้ว พบว่า ข้าวหอมมะลิแดง และ ข้าวสินเหล็ก มีคุณสมบัติป้องกันโรคเบาหวานได้ เพราะช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ นอกจากนี้ มีเปอร์เซ็นต์ของ สารต้านอนุมูลอิสระ และ มีวิตามินเอ ในอัตราส่วนที่มาก บางสายพันธุ์มี วิตามินอีสูงมากกว่าถึง 26 เท่า ของข้าวทั่วๆไป

 

 

 

ผลผลิตข้าวหลากหลายชนิด.

 

ข้าวสินเหล็ก….ได้จากผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิลกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวสีขาวที่มีกลิ่นหอม เคยนำมาทดลองบริโภคในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน พบว่า การบริโภคข้าวกล้องสินเหล็ก ช่วยแก้ปัญหาเบาหวานได้ ทำให้สภาวะดื้อต่ออินซูลิน (Insulin) ลดลง และการทำงานของตับอ่อนดีขึ้น รวมทั้งทำให้ค่าเฉลี่ยของ ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) ลดลง

 

ข้าวพันธุ์นี้ได้ผ่านการประเมินคุณสมบัติความเป็นประโยชน์ของธาตุเหล็ก ทั้งในระดับ ห้องปฏิบัติ การและในมนุษย์ โดยพบว่าการส่งเสริมการบริโภคข้าวสินเหล็ก ในเด็กนักเรียนที่มีภาวะพร่องธาตุเหล็ก ทำให้ ระดับฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สามารถลดการดูดซึมโคเลสเตอรอลจากอาหารสู่ร่างกาย ลดการสังเคราะห์โคเลสเตอรอลในตับ ลดปริมาณโคเลสเตอรอลในพลาสมา ลดอาการผิดปกติในสตรีวัยที่กำลังจะหมดประจำเดือนได้อีกด้วย

 

 

ที่มา: news.hatyaiok.com