Healthy Corner
Views  2543
วิธีลดหน้าท้องแบบง่ายๆ

วันนี้ของนำเสนอ "วิธีการแขม่วท้อง" ซึ่งเป็นวิธีลดหน้าท้องแบบง่ายๆ แต่ได้ผล

เกินคาดเลยนะขอบอก ไม่ต้องอด ไม่ต้องออกกำลังกาย ไม่ต้องเสียเหงื่อ

และไม่ต้องเหนื่อย จะมีวิธีไหนที่ดีไปกว่า

                    

 

วิธีลดหน้าท้องแบบง่ายๆ นี้อีกแล้วค่ะ ฟังดูอาจดูเหมือนวิธีการแขม่วท้องนี้จะ

ไม่ได้ผลแต่ขอบอกเลยค่ะว่าไม่ลองไม่ รู้ถ้ารู้แล้วจะชอบใจนะเพราะไม่มี วิธี

ลดหน้าท้องแบบง่ายๆ ที่ไหนเท่านี้อีกแล้วค่ะ นั้นเพื่อตอกย้ำถึง วิธีลดหน้าท้อง

แบบง่ายๆ นี้ให้กระจ่างมากยิ่งขึ้นนั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะวิธีลดหน้าท้องแบบ

ง่ายๆ หรือ "วิธีการแขม่วท้อง" นี้จะได้ผลมากน้อยเพียงใด

 

วิธีลดหน้าท้องแบบง่ายๆ "วิธีการแขม่วท้อง" การแขม่วท้องนั้นสามารถช่วยลด

พุงได้เพราะเป็นการออกกำลังกายอย่างง่าย ๆ และสามารถทำได้ตลอดเวลา

การแขม่วนั้นเป็นการบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง ทำให้ร่างกายได้ใช้พลังงาน

ตลอดเวลาไม่มีการสะสมของไขมันช่วยให้กล้ามเนื้อ กระชับขึ้น อีกทั้งการ

แขม่วท้องยังช่วยให้ระบบขับถ่ายดี แก้ปัญหาท้องผูก ทำให้ขับถ่ายสะดวก

รู้สึกสบายท้อง และการแขม่วท้องคล้ายกับการฝึกทำสมาธิอานาปานสติ

กำหนดลมหายใจเข้า-ออก ยุบหนอ-พองหนอรู้สึกที่ท้อง ท้องเป็นจุดรวมของ

ความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ ทำให้เกิดปัญญา นอกจากนั้นแล้วการแขม่วท้องยังเป็น

การทำให้เราได้ตระหนักถึงพุงที่ยื่นออกมา มากกว่าปกติ เป็นการเตือนให้เรา

ระมัดระวังเรื่องอาหารการกินเป็นพิเศษ ได้เห็นประโยชน์ของการแขม่วท้อง

กันแล้วทีนี้ก็ได้เวลามาบริหารกล้ามท้องแล้ว มาแขม่วท้องลดพุงกันดีกว่าค่ะ

เพื่อสุขภาพและรูปร่างที่ฟิตแอนด์เฟิร์ม

 

ที่มา: hunsa.com