Healthy Corner
Views  1037
นักวิจัยชี้เดินออกกำลัง 30 นาที ห่างไกลหวัด

 

 

 

 

นักวิจัยในสหรัฐฯศึกษาพบว่า ถ้าอยากหนีโรคหวัดให้ห่างไกล ต้องเดินออกกำลังกายให้ได้อย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมง

 

คอร์นีเลีย อูลริช แห่งศูนย์วิจัยมะเร็ง เฟร็ด ฮัทชินสัน ในซีแอตเติล กับคณะ ศึกษาผลกระทบของการออกกำลังกายตามปกติ ที่มีผลต่อมะเร็งทรวงอกของสตรีวัยหลังหมดประจำเดือน โดยแบ่งกลุ่มให้ครึ่งหนึ่งของผู้หญิง 115คนที่เข้าร่วมในการศึกษา เข้าโปรแกรมออกกำลังกายแบบพอสัณฐานประมาณ สัปดาห์ละ 5ครั้ง กับอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้ออกกำลังกาย แต่เข้าร่วมฝึกยืดเหยียดร่างกายสัปดาห์ละครั้งนั้น พบว่ากลุ่มผู้หญิงที่ไม่ได้ ออกกำลัง เจ็บป่วยเป็นหวัดมากกว่ากลุ่มที่ออกกำลัง 2เท่า

 

วารสารอเมริกัน เจอร์นัล ออฟ เมดิซิน รายงานว่า การป้องกันหวัดนั้นให้ผลได้ดีในกลุ่มผู้ที่ออกกำลังกายอย่างมาก ในช่วง 3เดือนที่ทำการทดลอง ในระหว่างนั้นกลุ่มที่ไม่ออกกำลังกายมีความเสี่ยงเป็นหวัดถึง 3เท่า ผลกระทบของการออกกำลังต่อระบบภูมิคุ้มกันโรคจะเห็นได้ในกลุ่มที่แอคทีฟ แม้ว่าในข้อเท็จจริงแล้วจะใช้เวลาโดยเฉลี่ยแค่วันละ 30นาทีก็ตาม.

 

 

ที่มา: sritia.com