Healthy Corner
Views  1048
หลากอาการเตือนว่าหัวใจกำลังมีปัญหา

 

 

 

 

เรื่องของหัวใจไม่เข้าใครออกใคร อยู่ดีๆ ก็อาจมีอาการน่าสงสัยว่าสุขภาพหัวใจจะมีปัญหาขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัวได้ ผู้ป่วยหลายรายไม่เคยสำรวจตัวเองมาก่อน ว่าตนมีความเสี่ยงของโรคหัวใจแฝงอยู่ ทั้งๆ ที่หัวใจพยายามฟ้องออกมาด้วยอาการผิดปกติต่างๆ จนกระทั่งมีอาการรุนแรงมากถึงได้รู้ว่าโรคหัวใจที่เป็นอยู่นั้นมาสู่ระยะสุด ท้ายของโรคเสียแล้ว

 

โรคหัวใจ โดยทั่วไปมักจะมีอาการเตือนก่อนเกิดโรค ซึ่งเมื่อเกิดอาการเหล่านี้แล้ว สิ่งที่ควรทำหลังจากเกิดอาการคือ พบแพทย์โรคหัวใจ เข้ารับการตรวจร่างกายและวินิจฉัยหาความเสี่ยงของโรคหัวใจ เพื่อหาแนวทางรักษาและป้องกันก่อนจะเกิดภาวะวิกฤตขึ้นกับสุขภาพหัวใจ ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นอาจลุกลามไปจนถึงขั้นเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต หรือเสียงชีวิตได้

 

หลากอาการน่าสงสัยของโรคหัวใจ      

1. เหนื่อยง่ายเวลาออกแรง

2. ใจสั่นหัวใจเต้นแรง ชีพจรเต้น ไม่สม่ำเสมอ

3. เจ็บแน่นหน้าอกตรงกลาง

4. หน้ามืดเป็นลมไม่ทราบสาเหตุ

5. เวียนศีรษะ มึนงง เหมือนจะเป็นลม

6. นอนศีรษะสูง/เหนื่อยตอนกลางคืน

7. ริมฝีปากและมือเท้าเขียว

8. บวมทั้งตัวโดยเฉพาะขา

9. เส้นเลือดที่คอโป่งพอง

10. ท้องโตตับโตไม่ทราบสาเหตุ

11. น้ำหนักเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ

12. ไอเป็นเลือดไม่ทราบสาเหตุ

 

ผู้ป่วยโรคหัวใจบางรายหากได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ สามารถกลับมามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงได้เกือบเหมือนก่อนเป็นโรคหัวใจ บางรายหลังเข้ารับการรักษาอาการดีขึ้นมาก สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ แต่น่าเสียดายที่ผู้ป่วยบางรายต้องจบชีวิตลง โดยไม่เคยรับรู้ด้วยซ้ำว่าตนต้องสังเวยชีวิตให้กับโรคหัวใจทั้งๆ ที่อายุยังไม่มาก

 

เพราะฉะนั้น โรคหัวใจเป็นเรื่องที่ประมาทไม่ได้ หมั่นตรวจสุขภาพหัวใจ อย่างน้อยก็ควรตรวจร่างกายประจำปี หรือหากพบอาการน่าสงสัยดังกล่าวข้างต้นควรรีบพบแพทย์ ป้องกันไว้ก่อนหัวใจจะมีปัญหารุนแรง เพราะเมื่อพบว่ามีความเสี่ยงจะได้ไม่พลาดโอกาสในการรักษาได้ทันเวลา

 

 

ที่มา: vcharkarn.com