Healthy Corner
Views  984
น้ำท่วม กับการเจ็บป่วยทั้งใจและกาย

 

 

 

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตไทยเผยว่า ภาวะน้ำท่วมหนักในขณะนี้กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้ความเครียดของประชาชนเพิ่มขึ้น โดยกรมสุขภาพจิตได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกประเมินด้านจิตใจ และความเครียดใน 12ชุมชนที่ถูกน้ำท่วม โดยคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ค้นหาผู้ที่อยู่ในภาวะเครียด ซึ่งมีประชาชนที่คิดว่าตนเองเครียดมากเข้ามาพบเจ้าหน้าที่แล้วกว่า 500คน ในจำนวนนี้พบว่าอยู่ในภาวะเครียดมากประมาณ 71คน ภาวะซึมเศร้า 112คน และภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 24คน นอกนั้นเป็นภาวะเครียดที่ไม่รุนแรง

 

สำหรับความเครียดที่พบเป็นปัญหาสะสมมานาน ทั้งปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว และพอมาเจอน้ำท่วม ทำให้รู้สึกว่าเจอวิกฤตซ้ำเข้าไปอีก ทำให้มีความเครียดเพิ่มมากขึ้น ส่วนการดูแลและหากประเมินแล้วพบว่ามีความเครียดสูงหรือภาวะซึมเศร้าหรือเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย จะให้พบกับพยาบาลจิตเวชและนักจิตวิทยา หากมีปัญหาถึงขั้นต้องใช้ยาก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาล

 

นอกจากนี้ ยังควรระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม ซึ่งส่วนมากจะเป็นโรคผิวหนัง จึงเตือนประชาชนหากมีความจำเป็นต้องเดินลุยน้ำท่วมขัง ควรรีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันที หากมีบาดแผลควรหลีกเลี่ยงที่จะสัมผัสน้ำ นอกจากนี้โรคติดต่อทางเดินอาหาร โรคอุจจาระร่วง โรคน้ำกัดเท้า โรคบิด อาหารเป็นพิษ และตับอับเสบจากไวรัสเอ กลุ่มโรคเหล่านี้ ติดต่อโดยการรับประทานอาหาร หรือ ดื่มน้ำที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนเข้าไป ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นโรคปอดบวมจำนวน 5,308คน โรคตาแดง 3,608คน โรคอาหารเป็นพิษ 5,191คน โรคเลป-โตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนู 34คน โรคไข้หวัดใหญ่ 802คน และไม่ทราบสาเหตุ 6,842คน

 

 

ที่มา: nationchannel.com