Healthy Corner
Views  1178
ข่าวดี แพทย์วิจัยพบ สเต็มเซลล์ ทางเลือกใหม่ผู้ป่วยหัวใจ

 

 

 

 

 แพทย์ไทยร่วมกับสหรัฐ ใช้สเต็มเซลล์รักษาผู้ป่วยมีภาวะหัวใจวาย ผลการวิจัยระยะแรกพิสูจน์ว่ามีความปลอดภัย เดินหน้าศึกษาระยะต่อไป พบคนไทยหัวใจวายปีละกว่า 1ล้านคน บางรายรักษาไม่ได้รอการปลูกถ่ายหัวใจไม่ไหว เสียชีวิตก่อน ตั้งความหวังกับสเต็มเซลล์เป็นทางเลือกใหม่

 

นพ.กิติพันธ์ วิสุทธารมณ์ กล่าวว่า แพทย์ในประเทศไทยทำการวิจัยการรักษาภาวะหัวใจวายด้วยเซลล์ต้นกำเนิด หรือสเต็มเซลล์ 2-3 แห่ง โดยเป็นการร่วมวิจัยกับต่างประเทศ ทั้งนี้ คนไข้ที่มีภาวะหัวใจวายในไทยมีปีละกว่า 1 ล้านคน วิธีรักษามาตรฐานในปัจจุบันคือ การรักษาด้วยยาการผ่าตัด แต่มีผู้ป่วยอีกมากที่ไม่สามารถรักษาได้ มีความหวังว่าเมื่อใดจะมีการปลูกถ่ายอวัยวะหัวใจและบางรายเสียชีวิตไปก่อน ดังนั้น เมื่อมีการนำสเต็มเซลล์มาทดลอง จึงมีประโยชน์ต่อคนไข้เหล่านี้

 

 

ที่มา: palungjit.com