Healthy Corner
Views  2430
แพทย์ชี้ โมโห ทำให้ปอดเสื่อมเร็วขึ้น

 

 

 

 

แพทย์อังกฤษเผยผลวิจัย คนเจ้าอารมณ์ต้องระวังให้มาก ใครขี้โมโหเสี่ยงเป็นโรคเกี่ยวกับปอด ผลสำรวจยันทุกๆ อารมณ์ฉุนเฉียวที่มากขึ้น อากาศที่ขับออกจากปอดจะลดน้อยลง 9ม.ล.

 

วารสารโธร็อกซ์ ของสมาคมแพทย์อังกฤษ เผยแพร่ผลการวิจัยของทีมแพทย์จากมหาวิทยาลัยแพทย์ฮาร์วาร์ด ในเมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเสตส์ สหรัฐอเมริกา ระบุว่า ตั้งแต่ปี 2529จากการศึกษาสุขภาพของชายวัยกลางคน จำนวน 670คน อายุระหว่าง 45-86ปี มีอายุเฉลี่ยประมาณ 62ปี

 

โดยแพทย์ได้ทำการวัดระดับของอารมณ์ความเกลียดชังด้วยวิธีที่เรียกว่า "คุ้ก เมดลีย์ สเกล" และวัดกำลังของปอดด้วยการวัดปริมาณของอากาศที่ถูกขับออกมาในแต่ละวินาที เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินการทำงานของปอด โดยจัดให้มีการทดสอบอาสาสมัครเหล่านี้ทุกๆ 8.2ปีโดยประมาณ ทั้งหมด 3ครั้งด้วยกัน

 

หลังจากตัดปัจจัยอื่นๆ ที่จะทำให้ปอดเสื่อมเร็วขึ้น เช่น การสูบบุหรี่ออกไป นักวิจัยพบว่าอารมณ์โมโหก็จะส่งผลต่อการทำงานของปอดเช่นกัน เนื่องจากอัตราการเกิดความเกลียดชังใกล้เคียงกับความสามารถในการทำงานของปอด โดยผู้ที่มีความเกลียดชังหรือโมโหมาก การทำงานของปอดก็จะลดลงมากกว่าอาสาสมัครคนอื่นๆ ที่อารมณ์ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงหรือมองโลกในแง่ดีมากกว่า โดยทุกๆ ระดับของอารมณ์ที่ฉุนเฉียวมากขึ้น จะทำให้อากาศที่ขับออกมาจากปอดน้อยลงไป 9มิลลิลิตร

ก่อนหน้านี้ได้มีการสำรวจพบว่า อารมณ์เกลียดชังและโมโหมีผลเกี่ยวเนื่องกับการเกิดโรคหัวใจ โรคหืดหอบ ความดันโลหิตสูง และโรคอื่นๆ อีกมาก อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการพบสาเหตุที่แน่ชัดที่ทำให้เกิดโรค โดยทฤษฎีหนึ่งระบุว่า การโมโหหรือเกลียดชังจะส่งผลกับกระบวนการผลิตฮอร์โมนในร่างกาย ซึ่งจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในตัวคนมีปัญหา ทำให้เกิดการติดเชื้อเรื้อรัง ส่งผลให้เนื้อเยื่อถูกทำลาย

 

 

ที่มา: saf.mut.ac.th