Healthy Corner
Views  1144
“HDLเทียม” ความหวังของผู้มีโคเลสเตอรอลชนิดดีต่ำ

 

 

 

 

เป็นที่ทราบกันดีว่า โคเลสเตอรอลหรือไขมันในเลือดมี 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ ฝ่ายดีหรือ HDL กับฝ่ายร้ายหรือ LDL และมีผู้ช่วยฝ่ายร้ายอีก 1 ตัวคือ เจ้าไขมันไตรกลีเซอไรด์ (triglycerides)

 

โคเลสเตอรอลชนิดดี (HDL) ทำหน้าที่เก็บกวาดขยะ หรือคราบไขมันตามผนังเส้นเลือด นำมาคืนตับ ขับออกทางน้ำดี ทำให้เส้นเลือดเรียบและลื่นราวกับกะทะเคลือบเทฟลอน

 

โคเลสเตอรอลชนิดร้าย (LDL) ทำหน้าที่ทิ้งขยะ หรือคราบไขมันตามผนังเส้นเลือด ทำให้หลอดเลือดเสื่อมสภาพ แตกหรือตีบตันได้ง่าย

 

ทุกวันนี้การออกแรง-ออกกำลังร่วมกับควบคุมอาหารเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลดฝ่ายร้ายหรือ LDL และเพิ่มฝ่ายดีหรือ HDL ยาที่มีอยู่ทุกวันนี้ออกฤทธิ์ลดฝ่ายร้ายหรือ LDL ได้ดี ทว่า... เพิ่มฝ่ายดีหรือ HDL ได้ไม่ดี

 

ท่านอาจารย์ชัด เมียคิน และคณะ แห่งมหาวิทยาลัยนอร์ตเวสเทิร์น ชิคาโก สหรัฐฯ จึงได้ทำการทดลองสร้าง HDL หรือโคเลสเตอรอลชนิดดีเทียมได้เป็นผลสำเร็จ

 

HDL เทียมนี้ทำจากแผ่นทองคำเปลวด้วยเทคโนโลยีนาโน ขนาดจิ๋วระดับ 1 ในพันล้านเมตร หรือ 1 ในล้านมิลลิเมตร นำไปฉาบด้วยไขมัน และหุ้มส่วนหัวด้วยโปรตีน

 

นักวิเคราะห์ประมาณการณ์ว่า ถ้ายานี้ผ่านการทดลองในสัตว์และในคนได้ ปลอดภัยพอ และทำงานได้ผล ยอดขายยานี้จะสูงอย่างน้อย 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 350,000 ล้านบาทขึ้นไป

 

พวกเราเองก็ควรหันมาควบคุมอาหาร โดยเฉพาะลดอาหารผัดๆ ทอดๆ ลดไขมัน ลดเนื้อสำเร็จรูป เพิ่มผักผลไม้ เปลี่ยนข้าวขาวเป็นข้าวกล้อง และออกกำลังเป็นประจำ โคเลสเตอรอลชนิดเลว (LDL) จะได้ลดลง โคเลสเตอรอลชนิดดี (HDL) จะได้เพิ่มขึ้นไปนานๆ

 

 

ที่มา: gotoknow.org