Healthy Corner
Views  4292
บุหรี่กับโรคหัวใจ

 

 

 

ควันบุหรี่ประกอบด้วยสารไม่ต่ำกว่า 4,000 ชนิด ซึ่งอยู่ภายในใบยาสูบ อันตรายของบุหรี่อยู่ที่การสูดควันเข้าไปในปอดแล้วสารพิษนานาชนิดก็ไหลตามกระแสเลือดไปทั่วรางกาย  คนสูบปากจะเหม็น  ฟันดำ  สมรรถภาพทุกระบบเสื่อมไป เช่น  ปอด  หัวใจ  ไต และสมรรถภาพทางเพศ ควันบุหรี่ทำร้ายคนใกล้ชิด  ทำร้ายลูกในครรภ์  และการสูบบุหรี่ยังนำไปสู่สิ่งเสพย์ติดอื่นๆ

 

บุหรี่กับโรคหัวใจในหลอดเลือด

โดยปกติแล้วหัวใจของคนเราจะเต้นประมาณ   60 – 80 ครั้ง   ต่อนาที   ซึ่งอยู่ในอัตราที่พอเหมาะต่อการสูบโลหิตไปเลี้ยงร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เมื่อเราสูบบุหรี่เข้าไป  สารนิโคตินและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ทำให้หัวใจเต้นเร็ว หลอดเลือดหัวใจหดตัวในระยะแรก  นอกจากนี้  ยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในหลอดเลือด  โดยมีการจับตัวของไขมันที่ผนังหลอดเลือด  ในระยะต่อมาทำให้หลอดเลือดทั่วร่างกายตีบแคบลง  ทำให้หลอดเลือดไปเลี้ยง หัวใจไม่เพียงพอ หัวใจขาดออกซิเจน  เกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้ และหากเกิดกับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองจะทำให้สมองเสื่อม  นำไปสู่การเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้  แต่ถ้าเป็นหลอดเลือดส่วนปลายที่ขาจะทำให้เกิดแผลเรื้อรังจนต้องตัดขาทิ้ง การไม่สูบบุหรี่จึงเป็นการลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดที่สำคัญที่สุด และสำหรับผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแล้ว   การเลิกสูบบุหรี่จะเป็นการลดอัตราการเกิดโรคซ้ำ  และลดอัตราการตายได้

 

 • คนที่สูบบุหรี่มือสอง  คือ  สูดควันบุหรี่จากคนที่ใกล้ชิดเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ  1.25  เท่า มีรายงานว่า  (ภรรยา)  ที่ไม่สูบบุหรี่อยู่กับสามีที่สูบบุหรี่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มร้อยละ  24  พนักงานที่ทำงานในสถานที่ที่เต็มไปด้วยควันบุหรี่  เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มร้อยละ  85
 • คนที่สูดควันบุหรี่เป็นอัมพาตเพิ่มมากขึ้น
 • การสูดควันบุหรี่หรือที่เรียกว่าสูบบุหรี่มือสอง  ทำให้เป็นโคหลอดเลือดหัวใจ  แม้ตนเองจะไม่สูบบุหรี่ ในสิ่งแวดล้อมที่มีคนสูบบุหรี่  ผู้ที่ได้รับควันบุหรี่มีโอกาสเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้นประมาณ  1.5 เท่า

 

สารพิษที่พบในควันบุหรี่

 • นิโคติน เป็นสารเสพติดที่ทำให้คนติดบุหรี่ และเมื่อดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดจะมีผลโดยตรงต่อสมองและต่อมหมวกไต ทำให้มีการหลั่งสารต่าง ๆ ออกมา เช่น นอร์อดรีนาลิน โดปามิน ชีโรโทนินิ เกิดปฏิกิริยาขึ้นหลายอย่าง มีการกด-กล่อมประสาท ความดันเลือดสูงขึ้น ทำใจเต้นเร็วขึ้น เส้นเลือดแดงหดตัว ซึ่งเป็นปัจจจัยที่ทำให้เส้นเลือดหัวใจตีบ ลิ้นของหัวใจมีการตีบตันจากลิ่มเลือดและเกล็ดเลือด ที่ไปจับตัวกันหนาตัวขึ้นขยายผนังด้านใน ทำให้ระบบไหลเวียนไม่เป็นไปตามปกติ ทำให้เกิดโรคหัวใจ
 • ทาร์ เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปอด และถุงลมโป่งพอง
 • คาร์บอนมอนอกไซด์ ในควันบุหรี่มีคาร์บอนมอนอกไซด์ในปริมาณสูงและสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างรวดเร็ว มีความสามารถในการแย่งที่ออกซิเจนในการจับกับเม็ดเลือดแดง ทำให้ร่างกายรับออกซิเจนน้อยลง ทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้นเป็นสาเหตุของโรคหัวใจ
 • ไฮโดรเจนไซยาไนด์ ทำให้มีอาการไอ  และหลอดลมอักเสบเรื้อรัง
 • ไนโตรเจนไดออกไซด์ ทำให้เกิดโรคถุงลมโป่งพอง
 • แอมโมเนีย มีฤทธิ์ระคายเคืองเนื้อเยื่อ
 • สารกัมมันตรังสี เป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งปอด

 

เลิกสูบบุหรี่ ลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดได้

 1. สุขภาพจะเริ่มดีหลังจากงดบุหรี่ได้ในปีแรก  และลดการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ – ตัน ลงได้
 2. องค์การอนามัยโลกพบว่า  การเลิกบุหรี่ลดอัตราการตายของโรคหลอดเลือดหัวใจ ร้อยละ  50  ในปีแรก  แต่อัตราเสี่ยงจะลดลงเท่าคนปกติ  เมื่อหยุดบุหรี่แล้ว  15  ปี
 3. ในการศึกษาวิจัยอื่นๆ  พบว่า  เมื่องดสูบบุหรี่  5  ปีจะลดความเสี่ยงจากอัมพาตได้เท่าคนปกติ

 

 

ที่มา: goldenlifehome.com