Healthy Corner
Views  1783
ประโยชน์ของนมถั่วเหลือง

"นมถั่วเหลือง" เป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ชนิดหนึ่งที่ผลิตจากโปรตีนถั่ว

เหลือง ดังนั้นในนมชนิดนี้จึงไม่มีน้ำตาลแลกโตส แต่จะใช้มาลโตเด็กซ์

ทรินอย่างเดียว หรือร่วมกับน้ำตาลทรายแทน ส่วนของไขมันที่ใช้เติมก็มัก

ใช้น้ำมันถั่วเหลืองร่วมกับน้ำมันพืชชนิดอื่น ๆ ค่ะ


                     
 

โดย ทั่วไปโปรตีนจากถั่วเหลือง จะขาดกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายไป

ชนิดหนึ่ง นั่นคือ กรดอะมิโนที่ชื่อว่า "เมทธิโอนีน" ดังนั้นบางยี่ห้อจึงมีการเติม

สารเมทธิโอนีนลงไปด้วย ปัจจุบันนมถั่วเหลืองที่ขายอยู่ในท้องตลาดขณะนี้

มีเพียง 4 ยี่ห้อด้วยกันคือ นิวตริโซยา ไอโซมิล โปรโซบี และอัลซอย สำหรับ

ราคาของนมชนิดนี้นะคะก็สูงกว่านมธรรมดาเล็กน้อยค่ะ
 

ในการใช้ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองนี้ ท่านควรใช้ตามคำแนะนำของแพทย์หรือ

ใช้เมื่อมีความจำเป็นบ่งชี้ดังนี้ค่ะ คือกรณีที่เด็กแพ้นมวัวหรือโปรตีนจากวัว

ภาวะ ที่ขาดเอนไซม์แลกเตส ซึ่งภาวะนี้มักเกิดขึ้นชั่วคราวจากการท้องเสียใน

ผู้ป่วยบางราย ทำให้ร่างกายไม่สามารถย่อยน้ำตาลแลกโตสได้ เมื่อกินนม

ธรรมดาที่มีน้ำตาลแลคโตสจะยิ่งทำให้ท้องเสียมากขึ้น จึงจำเป็นจะต้องใช้นม

ที่ไม่มีน้ำตาลแลคโตสซึ่งก็คือนมถั่วเหลืองเข้าไปแทน อาการจึงจะดีขึ้น


 

 ส่วนนมถั่วเหลืองในอีกความหมายหนึ่ง ก็คือน้ำเต้าหู้ที่ทำจากถั่วเหลือง

ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องดื่มเสริมสุขภาพที่มีประโยชน์ไม่น้อย เหมาะสำหรับทุกคน

ในครอบครัวหาซื้อได้ง่ายและราคาก็ถูกอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเรามี

การเพิ่มวิตามินหรือส่วนผสมที่มีประโยชน์ลงไปในนม ถั่วเหลือง ก็พูดได้เลย

ว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากนมแก้วนั้นไปเต็มๆ

 

ที่มา: healthcorners.com