Healthy Corner
Views  1493
ทานข้าวกล้อง ลดภาษีหัวใจ

 

 

 

หัวใจ เป็นอวัยวะเดียวที่ทำงานหนักตลอดทุกวินาทีและไม่มีเวลาพักผ่อนแม้เสี้ยววินาที หนำซ้ำหัวใจยังเป็นหนี้แถมยังต้องเสียภาษีให้กับอวัยวะอื่นๆ อีก

 

หนี้ที่ว่านี้ก็คือ "หนี้ออกซิเจน (Oxygen Debt)" ซึ่งเกิดจากการที่หัวใจต้องสูบฉีดเลือดไปหล่อเลี้ยงเซลล์อวัยวะต่างๆทั่วร่างกาย รวมทั้งกล้ามเนื้อ แต่เมื่อร่างกายของคุณกำลังออกกำลังกายหรือออกแรงมากเกินไปหัวใจทำงานหนักมากเกินไป อาจจะต้องพึ่งพาออกซิเจนจากส่วนอื่นมาเลี้ยงกล้ามเนื้อไม่ให้อ่อนล้าหมดแรงเสียก่อนต่อเมื่อคุณหยุดออกกำลังกายหัวใจก็จะค่อยๆ ใช้หนี้ออกซิเจนจนฟื้นสู่สภาวะปกติได้เองในไม่กี่นาที

 

ส่วนภาษีที่หัวใจจะต้องชำระนั้นมีตัวย่อเดียวกับภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT ที่ไม่ใช่เรื่องของเงินตรา แต่เป็นปริมาณไขมันที่พอกอยู่ที่อวัยวะสำคัญภายในช่องท้อง (Visceral Adipose Tissue หรือ VAT) ซึ่งเป็นไขมันตัวร้ายที่เพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและเบาหวานชนิดที่ 2จากภาวะต้านอินซูลิน รวมทั้งยังเสี่ยงต่อการเกิดความดันโลหิตสูง โคเลสเตอรอลสูง อันเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพที่รู้จักกันในชื่อ ภาวะความผิดปกติที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

 

"ข้าวกล้อง" นั้นนอกจากจะเลี้ยงปากท้องให้อิ่มแล้วยังช่วยลดหนี้และชำระภาษีให้แก่หัวใจ เพราะการทานข้าวกล้องแทนข้าวขาวจะช่วยลดการเกิดไขมัน VAT ลงได้ โดยมีงานวิจัยที่ลงตีพิมพ์ในวารสารทางโภชนาการของสหรัฐฯ ระบุว่าคนที่ทานข้าวกล้องวันละ 3ทัพพีหรือมากกว่า แต่ทานข้าวขาวน้อยกว่า 1ทัพพีในแต่ละวัน จะทำให้ปริมาณไขมัน VAT ลดลง 10%

 

นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์จากการสแกนไขมันในร่างกายของกลุ่มตัวอย่างกว่า 2,800คนยังพบว่าปริมาณไขมันสะสมลดลงอย่างเห็นได้ชัดด้วย แม้ว่าจะนำเอาวิถีการดำรงชีวิตอื่นๆ มาเป็นตัวแปร เช่น ประวัติการสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ การรับประทานผักผลไม้ จำนวนแคลอรีของไขมันที่ทานเข้าไป รวมถึงการออกกำลังกายมาวิเคราะห์ด้วยแล้ว ผลยังปรากฏว่าการบริโภคข้าวกล้องกับธัญพืชไม่ขัดสีอื่นๆ มีความเกี่ยวข้องกับการลดปริมาณไขมัน VAT ได้จริงอย่างไรก็ตาม คนที่ทานข้าวกล้องในสัดส่วนที่น้อยกว่าข้าวขาวจะไม่ทำให้ไขมัน VAT ลดลงแต่อย่างใด

 

การจะมีไขมัน VAT ลดลงได้ เราต้องทานข้าวกล้องแทนข้าวขาว หรือทานขนมปังโฮลวีทแทนขนมปังฟอกขาว มากกว่าจะแค่ทานข้าวกล้องหรือขนมปังโฮลวีทเพิ่มขึ้น แต่ยังคงทานข้าวขาวและขนมปังฟอกขาวไม่น้อยไปกว่าเดิม ดังนั้น ลองหันมาทานข้าวกล้องให้มากขึ้นกันเถิด เพื่อที่หัวใจจะได้ไม่ต้องตรากตรำทำงานหนักอีกต่อไป

 

 

ที่มา: thaihealth.or.th