Healthy Corner
Views  1222
ผลวิจัยชี้ เด็กกินนมแม่ช่วยลดโคเลสเตอรอลตอนโต

 

 

 

ใครว่านมแม่ สู้นมวัวไม่ได้ ต้องขอค้าน มีกลุ่มนักวิจัยอังกฤษที่ทำการศึกษาถึงผลของการกินนมแม่ตั้งแต่วัยทารก ว่าจะมีผลดีต่อการลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือดในตอนโตเป็นผู้ใหญ่ และลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ

 

ทีมวิจัยจากวิทยาลัยแพทย์เซนต์จอร์จในกรุงลอนดอนได้ศึกษาเปรียบเทียบ ทารก เด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ที่เคยได้รับการเลี้ยงด้วยนมแม่กับคนที่ได้รับนมผง ผลปรากฎว่า การกินนมแม่ให้ผลต่อระดับโคเลสเตอรอลที่แตกต่างกันในช่วงอายุต่าง ๆ โดยในวัยทารก คนที่กินนมแม่พบว่ามีระดับโคเลสเตอรอลค่อนข้างสูง แต่พอถึงวัยผู้ใหญ่กลับปรากฏว่ามีโคเลสเตอรอลระดับต่ำกว่าคนที่ถูกเลี้ยงด้วยนมผง ดร.คริสโตเฟอร์ โอเวน ผู้วิจัยได้ให้ข้อคิดเห็นว่าการเลี้ยงด้วยนมแม่น่าจะมีผลต่อระดับโคเลสเตอรอลในเลือดในระยะยาว โดยอาจจะมีผลช่วยพัฒนาระบบการเผาผลาญไขมันของคนๆ นั้น ในช่วงชีวิตต่อมา

 

ผลจากการวิจัยนี้น่าจะทำให้เกิดการถกเถียงต่อมาว่า แล้วจะผลิตนมผงให้มีส่วนประกอบอย่างไรจึงมีคุณค่าเทียบเท่านมแม่ รวมทั้งมีผู้ชี้แนะว่าน่าจะมีการศึกษาวิจัยกันต่อว่าอะไรที่ทำให้นมแม่กับนมผงแตกต่างกันในกรณีนี้ และมันสัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆเช่น ภาวะโภชนาการ ความอ้วน และการขาดออกกำลังกาย อันเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจได้อย่างไรนอกจากนี้ยังมีอีกงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่โดยสถาบันสุขภาพเด็ก รพ.เกรทออร์มอนด์ สตรีท กรุงลอนดอน พบว่าผู้ใหญ่ที่ได้รับนมแม่ตั้งแต่วัยทารก มีโอกาสเป็นโรคเกี่ยวกับระดับความดันเลือดสูงในเวลาต่อมาค่อนข้างน้อย

 

อย่างไรก็ตามการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งที่เผยแพร่ในวารสารกุมารแพทย์พบว่า สรุปได้ว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นั้นดีแน่ๆ ทั้งช่วยเป็นภูมิคุ้มกันโรคให้กับลูกตั้งแต่เด็กไปจนโตแล้ว ยังได้ถ่ายทอดสัมพันธ์ละมุนละไมระหว่างแม่กับลูกด้วย

 

 

ที่มา: panyathai.or.th