Healthy Corner
Views  1124
งานเครียด สู่โรคหัวใจ ภัยคุกคามใกล้ตัว

ถ้าจะพูดถึงโรคร้ายที่คร่าชีวิตประชากรโลกในอันดับต้นๆ "โรคหัวใจ” จะ ถูกหยิบยก

ออกมาพูดถึงอยู่เสมอ เพราะเป็นโรคที่รู้จักชื่อกันดี แต่ไม่ค่อยรู้ว่าจะใช้ชีวิตประจำวัน

อย่างไรให้ห่างไกลโรคหัวใจ โดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานในปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับ

ความเครียดอยู่บ่อยครั้ง แล้วไม่รู้วิธีกำจัดความเครียด เพื่อช่วยให้ห่างไกลจากโรค

หัวใจที่เกิดจากความเครียด

 

ขอแนะนำดังนี้ โรค หัวใจ เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจโต ลิ้นหัวใจโต

ผิดปกติ หรืออาจเกิดจากเยื่อหุ้มหัวใจมีความผิดปกติ ความดันโลหิตสูง ไขมันใน

เลือดสูง เบาหวาน ความเครียด สูบบุหรี่ และดื่มสุราจัด เป็นโรคที่พบมากเป็นอันดับ

หนึ่งของคนไทย มีอัตราเสียชีวิตเฉลี่ยอยู่ที่ 4 คนต่อ 1 ชั่วโมง จากโรคหลอดเลือด

หัวใจตีบ และหัวใจวายเฉียบพลัน ที่สำคัญที่สุด ผู้ป่วยมักจะไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคเหล่านี้

เนื่องจากไม่แสดงอาการ สำหรับ อาการบ่งชี้โดยทั่วไป มักมีอาการจุกเสียด เจ็บแน่น

หน้าอก หรือบริเวณลิ้นปี่ เหนื่อยง่าย แขนขาบวม นอนราบไม่ได้ ใจสั่น บางครั้งอาจ

หมดสติได้โดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วจะพบในเพศชายอายุ 40 ปีขึ้นไป

หรือเพศหญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป

                           

แต่สำหรับความเครียด สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยส่งผลให้เกิดโรคหัวใจได้ ทุก

วันนี้ความเครียดส่งผลให้คนเป็นโรคหัวใจมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มคนทำงาน

ผู้บริหาร ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ที่จะใช้เวลาอยู่กับงานค่อนข้างมาก เผชิญกับ

ความเครียด ไม่มีเวลาพักผ่อน และไม่มีเวลาออกกำลังกายอย่างเพียงพอ น้ำหนักตัว

มากขึ้นจนเพิ่มภาระให้หัวใจ และอาจนำไปสู่โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง

และคอเลสเตอรอลในเลือดสูง ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจได้เช่นกัน เมื่อ

ความเครียดเกิดขึ้น ร่างกายจะสร้างสารที่เรียกว่า "อะดรีนาลิน" (ADRENALINE)

ซึ่งมีฤทธิ์ทำให้หัวใจเต้นเร็วและแรงขึ้น ทำให้หลอดเลือดตีบตัว เช่นเดียวกับการ

สูบบุหรี่

                          

 

นอกจากนี้อาจก่อให้เกิดความดันโลหิตสูง และเพิ่มปริมาณไขมันในเลือดให้สูงขึ้น วิธี

กำจัดความเครียดแบบง่ายๆ - หาวิธีพักผ่อนหย่อนใจ ไปท่องเที่ยว ดูหนัง ออกกำลัง

กาย พูดคุยกับเพื่อนสนิท - คิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นและถามความรู้สึกตัวเอง - พักผ่อนให้

เพียงพอ รับประทานอาหารที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา การสูบบุหรี่ ใช้เวลากับ

ครอบครัว หรือเพื่อนสนิทที่คอยให้กำลังใจได้ตลอดเวลา อย่า ลืมว่าโรคหัวใจไม่ใช่

โรคไกลตัวอีกต่อไป นอกเหนือจากการรักษาสุขภาพกายให้สมบูรณ์แข็งแรงแล้ว

สุขภาพใจก็มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ห่างไกลโรคได้ แล้วหัวใจที่แข็งแรงจะอยู่กับเราไป

อีกนาน

                          

ที่มา: mahidol.ac.th