Healthy Corner
Views  1066
แพทย์แนะป้องกัน โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ตั้งแต่เด็ก

 

 

 

โรคหัวใจเป็นเรื่องน่าสนใจเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัว ดังนั้นวันนี้หมอขอแนะนำการป้องกันโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ก่อนที่จะส่งผลในวัยผู้ใหญ่ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย ทำให้สูญเสียทรัพยากรบุคคลและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาจำนวนมาก โรคนี้เกิดจากการมีชั้นไขมันสะสมที่ผนังหลอดเลือด ทำให้เกิดการตีบหรืออุดตันของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ

 

ปัจจุบันผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้มีอายุน้อยลง การเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค เริ่มดำเนินมาตั้งแต่ในวัยเด็กและต่อเนื่องถึงวัยผู้ใหญ่ ฉะนั้นการป้องกันโรคที่ดีที่สุด จึงควรเริ่มตั้งแต่ในวัยเด็ก

 

ป้องกันการเริ่มสูบบุหรี่ในวัยเด็ก บุหรี่เป็นยาเสพติดที่เสพติดได้ง่ายและหาซื้อได้อย่างถูกกฎหมาย ผู้ใหญ่ควรทำจนเป็นแบบอย่างที่ดี คือ งดการสูบบุหรี่ในครอบครัว ดูแลเด็กไม่ให้ทดลองสูบบุหรี่ แนะนำและสอนเด็กให้ทราบถึงผลเสียของบุหรี่ทั้งในโรงเรียนและสื่อต่างๆ

 

ป้องกันเด็กไม่ให้เกิดโรคอ้วน เด็กอ้วนมักเติบโตเป็นผู้ใหญ่อ้วนและมีโอกาสเกิดโรคเบาหวานได้สูง สอนเด็กให้รับประทานอาหารเป็นเวลา หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันและมีรสหวาน โดยเฉพาะอาหารจานด่วน ลดอาหารทอดและมีไขมันสูง กระตุ้นให้เด็กออกกำลังกายสม่ำเสมอ ลดเวลาการดูโทรทัศน์หรือเล่นคอมพิวเตอร์ สรรหากิจกรรมที่เกิดประโยชน์และพัฒนาทักษะรอบด้านให้กับเด็กๆ

 

ป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคความดันโลหิตสูงมีความสัมพันธ์กับการรับประทานอาหารเค็ม ควรฝึกเด็กรับประทานอาหารโดยการไม่เติมเกลือหรือน้ำปลา งดอาหารจานด่วนหรืออาหารซอง

 

ป้องกันการมีระดับไขมันในเลือดสูงผิดปกติ การมีระดับไขมันในเลือดสูงผิดปกติไม่เกี่ยวข้องกับการมีน้ำหนักมากหรือน้อย แต่เกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงและพันธุกรรม ควรสอนเด็กให้เลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำ ไม่รับประทานอาหารจานด่วน ถ้ามีบุคคลในครอบครัวมีระดับไขมันในเลือดสูงมากกว่า 240ลิลลิกรัมหรือเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือโรคของเส้นเลือดก่อนอายุ 55ปี เด็กควรได้รับการตรวจเลือดเพื่อวัดระดับไขมันและรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำ

 

ส่งเสริมให้เด็กออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การออกกำลังกายป้องกันโรคอ้วนและลดปัญหาไขมันในเลือดสูงผิดปกติ อาจเป็นการเดินเล่น หรือ การทำงานบ้าน ไม่ควรให้เด็กดูโทรทัศน์หรือเล่นเกมคอมพิวเตอร์นานเกิด 2ชั่วโมงต่อวัน และที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการออกำลังกายให้เด็กๆ เห็นด้วย

 

การป้องกันปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวเบื้องต้นควรเริ่มก่อนเด็กเข้าสู่วัยรุ่น เป็นการสร้างเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดีและมีวินัยต่อตัวเองในการสร้างเสริมสุขภาพหัวใจที่ดี ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้จะดำรงอยู่ต่อเนื่องไปถึงวัยผู้ใหญ่ ผู้ปกตรอง ครู โรงเรียน แพทย์ สื่อสารมวลชน ผู้ผลิตอาหารและรัฐบาลควรร่วมมือกันในการดำเนินการ พึงระลึกไว้เสมอว่าการป้องกันการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดในวัยผู้ใหญ่หรือเมื่อเกิดอาการแล้วเป็นการป้องกันที่ช้าเกินไปและอย่าคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไกลตัวเกินไปสำหรับเด็ก

 

 

ที่มา: plearnkid.com