News & Activites
Views  1047
ฮาร์ทติเบเนคอลร่วมสนับสนุนงานประชุมวิชาการ

ฮาร์ทติเบเนคอลร่วมสนับสนุนงานประชุมวิชาการนักกำหนดอาหารที่โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค ในวันที่ 20-22 เม.ย. 2554  โดยมีนักโภชนาการเข้าร่วมการประชุมกว่า 700 คน 

www.avecchaussure.fr