News & Activites
Views  1495
คนไทยสู้โคเลสเตอรอล

                     

 

ข่าวดีสำหรับผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ จากสถิติคนไทยเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้นทุกปี

วันนี้นอกจากเราจะสามารถดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโคเลสเตอรอลซึ่ง

เป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจได้แล้วยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการ

ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจด้วย  ในโครงการ "คนไทยสู้โคเลสเตอรอล"

เมื่อซื้อHearti Benecol ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปี 54 รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้

มูลนิธิโรคหัวใจแห่งประเทศไทย โดยงานนี้ คุณวิกรม กรมดิษฐ์

บิ๊กบอสแห่งอมตะก็ได้เล็งเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี และได้ร่วมให้การ

สนับสนุนอย่างเต็มที่