กรณีที่ท่านลืมรหัสผ่าน กรุณากรอกชื่อผู้ใช้งานและ Email address แล้วคลิกปุ่มตกลง หลังจากนั้นระบบจะแจ้งรหัสผ่านของท่านทาง Email address
  •